Thông báo tuyển sinh

Kính gửi: Quý Phụ huynh,

Trường Sunshine Village Academy thông báo tuyển sinh từ Tiểu học đến hết THPT năm học 2021-2022.

 • Đối tượng tuyển sinh

Tiểu học: học sinh sinh năm 2011-2015.

THCS: học sinh sinh năm 2007-2010.

THPT: học sinh sinh năm 2004-2006.

Trường hợp học sinh khác độ tuổi tương ứng với từng cấp, lớp sẽ được Nhà trường xem xét và tiếp nhận theo từng trường hợp cụ thể.

 • Quy trình tuyển sinh

Đăng ký thông tin học sinh tại

 • Email: academy@sunshinevillage.vn
 • Hotline: 090 696 9149
 • Form đăng ký kiểm tra đầu vào ở mục 6

Tiếp nhận học sinh​

Học sinh tham gia dự tuyển đầu vào

Phụ huynh hoàn thiện thủ tục nhập học nếu học sinh đạt dự tuyển

Học sinh nhập học chính thức theo thông báo của Nhà trường

 • Thời gian tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh là online nên tuyển sinh toàn quốc và linh hoạt thời gian

 • Kiểm tra đầu vào

Bất cứ lúc nào học sinh đăng ký học tại Sunshine Village Online School đều được kiểm tra riêng.

Học sinh đang học chương trình Năng khiếu tại cấp Tiểu học, THCS, THPT nếu chuyển sang chương trình tích hợp cần đạt qua bài kiểm tra Tiếng Anh.

Đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT: học sinh sẽ được đánh giá kiến thức ở các bộ môn: Tiếng Anh, Tiếng Việt/Ngữ Văn, âm nhạc, Tư duy logic. Đồng thời, Học sinh tham gia phỏng vấn trực tiếp với giáo viên;

Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp tuân thủ theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • Hướng dẫn về hồ sơ

Tải bảng hướng dẫn hồ sơ

 • Phí đăng ký kiểm tra đầu vào

Học sinh mới đăng ký dự tuyển hoặc dự tuyển lại:

 • Đối với cấp Tiểu học: 2.000.000 VNĐ/lần dự tuyển
 • Đối với cấp Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT): 3.000.000 VNĐ/lần dự tuyển

Học sinh chuyển cấp học từ Mầm non lên Tiểu học.

Quý phụ huynh mong muốn kiểm tra đầu vào, xin mời bấm link sau để điền form đăng ký: Form đăng ký kiểm tra đầu vào.

Scroll to Top